Bởi {0}
logo
Zhenjiang Deep Fitness Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Resistance Bands,Hip Ban Nhạc, Ban Nhạc Ban Nhạc Điện, 11pcs Resistance Bands Ống, Nhảy Dây.
Thứ tự xếp hạng2 thời gian phản hồi nhanh trong Khác Lacrosse sản phẩmCompetitive OEM factoryTotal staff (50)Total floorspace (7,500㎡)Annual sales US $1,300,000